ทางเดินเฮดแลนด์

พื้นที่โชะนัน 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

แหลม, ท่าเรือรูปตัว T และทางเดินริมทะเลยาวประมาณ 1 กม. เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นมานั่งพักผ่อน และเดินเล่นหรือวิ่งออกกำลังกาย คุณสามารถมานั่งหรือเดินรับลมทะเล พร้อมชมทิวทัศน์อันงดงามของอ่าวสะกะมิ เป็นสถานที่ที่คุณสามารถชมหินเอะโบะชิได้ดีที่สุด และเป็นสถานที่แนะนำในทสำหรับผู้มาเยือนชิงะสะกิ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

4-8956 ฮิกะชิไคกันมินะมิ ชิกะสะกิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

ทางหลวงสาย 134
พื้นที่โชะนัน

ทางหลวงสาย 134

อนุสรณ์สถานไคโคะ ทะเคะชิ
พื้นที่โชะนัน

อนุสรณ์สถานไคโคะ ทะเคะชิ

ชิกาซากิ ยูคะริโนะ จินบุซึ-คัน

(พิพิธภัณฑ์ชิกาซากิ-เกี่ยวกับฟิคเกอร์)
พื้นที่โชะนัน

ชิกาซากิ ยูคะริโนะ จินบุซึ-คัน (พิพิธภัณฑ์ชิกาซากิ-เกี่ยวกับฟิคเกอร์)

สวนดอกคาเมลเลียฮิมุโระ
พื้นที่โชะนัน

สวนดอกคาเมลเลียฮิมุโระ