โจะงะชิมะ

โยโกะสุกะ· มิอุระ1ชม

รายละเอียด

โจะงะชิมะ ได้รับการเผยแพร่ในหนังสือ Michelin Green Guide ญี่ปุ่น ฉบับที่สาม ให้เป็นจุดชมวิวระดับสองดาว บนเกาะมีจุดชมวิวอยู่มากมาย ผู้มาเยือนสามารถชมทัศนียภาพอันงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และหินที่มีรูปร่างแปลกๆ "Uma no Se Domon (ถ้ำทะเล)" บนเส้นทางเดินป่าทางตอนใต้ นอกจากนี้ยังสามารถชมทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาฟูจิเหนืออ่าวสะกะมิได้ทางฝั่งตะวันตก บนเกาะมีแดฟโฟดิลพันธ์กลีบซ้อนกว่า 70000 ต้น กระจัดกระจายอยู่ทั่วเกาะ ซึ่งจะพากันบานในช่วงต้นถึงกลางเดือนมกราคม คุณจำเป็นต้องเสียค่าผ่านทางเพื่อข้ามสะพาน Jogashima Ohashi (สะพานใหญ่) (ค่าผ่านทางสำหรับไปกลับ: 150 เยน สำหรับรถธรรมดา 530 เยน สำหรับรถขนาดกลาง (รถยนต์ที่จุ 11 ถึง 29 คน))

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

มิสะคิมะชิ โจะงะชิมะ, มิอุระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

สวนโจะงะชิมะ

สวนโจะงะชิมะ

บ่อตกปลาทะเล เจเอส ฟิชชิ่ง

บ่อตกปลาทะเล เจเอส ฟิชชิ่ง

ชัคคิระโคะ มิอุระ โชะวะกัน

ชัคคิระโคะ มิอุระ โชะวะกัน

ประภาคารโจะงะชิมะ

ประภาคารโจะงะชิมะ