อิมาโนะเซะ โดอุมอน (ประตูหินเนินทราย)

โยโกะสุกะ· มิอุระ 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

ประตูหินนี้เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลเป็นระยะเวลายาวนาน ประตูนี้เป็นผลงานการสรรสร้างรูปทรงทางธรรมชาติที่งดงามอย่างลึกลับ และก่อให้เกิดวิวอันน่าประทับใจตัดกับวิวของมหาสมุทรแปซิฟิกที่ห่างออกไป นี่คือหนึ่งในสถานที่อัดงดงามทางธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โจกาชิอะ, มิซากิ-มาชิ, เมืองมิอุระ, จังหวัดคานากาวะ

การเข้าถึง

สถานีมิซากิ-กุชิ บนสายไคคิว

รูปถ่าย

อุมิอุ (นกกาน้ำญี่ปุ่น) หอสังเกตการณ์
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

อุมิอุ (นกกาน้ำญี่ปุ่น) หอสังเกตการณ์

โจะงะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 93

โจะงะชิมะ

สวนโจะงะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 19

สวนโจะงะชิมะ

ศูนย์เทคโนโลยีทางทะเลแห่งจังหวัดคานากาวะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

ศูนย์เทคโนโลยีทางทะเลแห่งจังหวัดคานากาวะ