สวนไดบะ

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ไดบะหมายถึงป้อมรบ รัฐบาลโชกุนในสมัยเอโดะได้สร้างป้อมทั้ง 6 ป้อมขึ้นเพื่อ ปกป้องญี่ปุ่นจากกองเรือรบสหรัฐฯ ซึ่งเรียกร้องให้โชกุนโทคุงะวะเปิดท่าเรือสินค้าให้กับสหรัฐฯ นี่คือเหตุผลที่สถานที่แห่งนี้มีชื่อว่า Daiba ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ และเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม รูปภาพโดย Tokyo Port Terminal Corporation

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1 ไดบะ, มินะโตะ-คุ, โตเกียว

การเข้าถึง

เดิน 12 นาทีจากสถานีโอะไดบะ-ไคฮินโคะเอ็น สายยุริคะโมะเมะ

เวลาทำการ

เปิดตลอดทั้งปี

วันหยุดทำการ

เปิดตลอดทั้งปี

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

หาดโอะไดบะ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

หาดโอะไดบะ

การแสดงนิฮงบุโยว (นาฏศิลป์ญี่ปุ่น)
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

การแสดงนิฮงบุโยว (นาฏศิลป์ญี่ปุ่น)

การแสดงคัดอักษรญี่ปุ่น
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

การแสดงคัดอักษรญี่ปุ่น

โตเกียว ทาวเวอร์
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

โตเกียว ทาวเวอร์