Tổng quan

Hudomyoudo trên tuyến đường Iyori từng đóng vai trò là một cột chỉ đường.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

Koyasu, thành phố Isehara, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Tuyến đường trên núi Iyori
Khu vực Shonan

Tuyến đường trên núi Iyori

Mizunomijizoso
Khu vực Shonan

Mizunomijizoso

Núi Takatoriyama
Khu vực trung tâm

Núi Takatoriyama

Ohyama Meguri
Khu vực Shonan

Ohyama Meguri