ข้อมูลทั่วไป

ออกจากประตูทางทิศใต้ของสถานีมุสะชิ โคะสุงิ (Musashi Kosugi) และข้ามถนนฟุจุ ไฮเวย์ ไปยังถนนช้อปปิ้งที่มีความยาว 250 เมตร และมีร้านค้าอยู่ประมาณ 100 ร้าน และมีคลองนิคะเรียวยุไหลผ่านใจกลาง มีการจัดกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งปี แต่ที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงก็ต้องยกให้กับ 'การแข่งขันโซเมนยาว 80 เมตร' (80m Long Flowing Somen Tournament) ที่จัดขึ้นทุกปีในเดือนกรกฎาคม

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

3-25 โคะสุงิมะชิ, นะคะฮะระ-คุ, คาวาสะกิ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายนัมบุ, สายโตคิว โทะโยะโกะ, สายโยโกสุกะ, สายโตคิว เมะกุโระ สถานีมุสะชิ-โคะสุงิ

เวลาทำการ

ขึ้นอยู่กับร้าน

วันหยุดทำการ

ขึ้นอยู่กับร้านค้า

รูปถ่าย

Bornelund ที่พลาซ่า มุสะชิ-โคะสุงิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

Bornelund ที่พลาซ่า มุสะชิ-โคะสุงิ

แกรนด์ ทรี มุสะชิโคะสุงิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

แกรนด์ ทรี มุสะชิโคะสุงิ

โทะคะระ โคะโบะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โทะคะระ โคะโบะ

ศาลเจ้าไคฮิน ฟุชิมิ อินาริ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ศาลเจ้าไคฮิน ฟุชิมิ อินาริ