ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ถนนช้อปปิ้งโฮะเซ

ถนนช้อปปิ้งโฮะเซ

ออกจากประตูทางทิศใต้ของสถานีมุสะชิ โคะสุงิ (Musashi Kosugi) และข้ามถนนฟุจุ ไฮเวย์ ไปยังถนนช้อปปิ้งที่มีความยาว 250 เมตร และมีร้านค้าอยู่ประมาณ 100 ร้าน และมีคลองนิคะเรียวยุไหลผ่านใจกลาง มีการจัดกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งปี แต่ที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงก็ต้องยกให้กับ 'การแข่งขันโซเมนยาว 80 เมตร' (80m Long Flowing Somen Tournament) ที่จัดขึ้นทุกปีในเดือนกรกฎาคม

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

ขึ้นอยู่กับร้าน

ช่วงเวลา

30นาที

วันหยุดทำการ ขึ้นอยู่กับร้านค้า
การเข้าถึง

สายนัมบุ, สายโตคิว โทะโยะโกะ, สายโยโกสุกะ, สายโตคิว เมะกุโระ สถานีมุสะชิ-โคะสุงิ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

Bornelund ที่พลาซ่า มุสะชิ-โคะสุงิ

Bornelund ที่พลาซ่า มุสะชิ-โคะสุงิ

คาวาซากิ
แกรนด์ ทรี มุสะชิโคะสุงิ

แกรนด์ ทรี มุสะชิโคะสุงิ

คาวาซากิ
3 สตาร์ แพนเค้ก

3 สตาร์ แพนเค้ก

คาวาซากิ
โทะคะระ โคะโบะ

โทะคะระ โคะโบะ

คาวาซากิ