Phố mua sắm Hosei

Yokohama, Kawasaki 30phút

Tổng quan

Ra khỏi cửa nam của ga Musashi Kosugi và băng qua xa lộ Fuchu để đến trung tâm mua sắm dài 250m với khoảng 100 cửa hàng. Con kênh Nikaryou chảy qua trung tâm của khu phố mua sắm. Nhiều sự kiện được tổ chức quanh năm, tuy nhiên đặc biệt nổi tiếng là "Giải thi đấu mỳ Somen dài 80m" được tổ chức vào tháng 7 mỗi năm.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

3-25 Kosugimachi, quận Nakahara, thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Tuyến Nambu, tuyến Tokyu Toyoko, tuyến Yokosuka, tuyến Tokyo Meguro, ga Musashi-Kosugi

Giờ làm việc

Tùy theo cửa hiệu

Ngày lễ

Tùy theo cửa hiệu

Hình ảnh

Bornelund, trung tâm mua sắm Grand Tree Musashi-Kosugi
Yokohama, Kawasaki

Bornelund, trung tâm mua sắm Grand Tree Musashi-Kosugi

Grand Tree Musashikosugi
Yokohama, Kawasaki

Grand Tree Musashikosugi

Tokara Kobo
Yokohama, Kawasaki

Tokara Kobo

Đền Keihin Fushimi Inari
Yokohama, Kawasaki

Đền Keihin Fushimi Inari