แกรนด์ ทรี มุสะชิโคะสุงิ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ที่เปิดทำการในบริเวณสถานีมุสะชิ-โคะสุงิ ในปี 2014 พร้อมกับธีมแห่งความรัก มีร้านค้าหลากหลายกว่า 150 ร้าน รวมขึ้นเป็น แกรนด์ ทรี มุสะชิโคะสุงิ

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

3-1135-1 ชินมะรุโคะฮิงะชิ, นะคะฮะระ-คุ, คาวาสะกิ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเจอาร์ โทะโยะโกะ สถานีมุสะชิ-โคะซุงิ

เวลาทำการ

ขึ้นอยู่กับแต่ละร้าน

รูปถ่าย

Bornelund ที่พลาซ่า มุสะชิ-โคะสุงิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

Bornelund ที่พลาซ่า มุสะชิ-โคะสุงิ

ถนนช้อปปิ้งโฮะเซ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ถนนช้อปปิ้งโฮะเซ

โทะคะระ โคะโบะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โทะคะระ โคะโบะ

ศาลเจ้าไคฮิน ฟุชิมิ อินาริ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ศาลเจ้าไคฮิน ฟุชิมิ อินาริ