ข้อมูลทั่วไป

ไม้กวาดจาดต้นซีดาร์ ต้นซีดาร์เปรียบเสมือนเป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติแห่งชาติ ตั้งตระหง่านอยู่ที่ทางเข้าโรงผลิตไม้กวาด ต้นซีดาร์นี้เป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัด ด้วยความสูงของฐานลำต้น 12 เมตร, เส้นรอบวงของราก 18 เมตร, ความสูงลำต้น 45 เมตร มีอายุประมาณ 2,000 ปี และถือว่าเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดนี้อีกด้วย

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

นางากาวะ, เมืองยามาคิตะ, อาชิงาระกามิ-กัน, คานากาวะ

รูปถ่าย

บ้านแก้วริวเก็น
พื้นที่ทางตะวันตก

บ้านแก้วริวเก็น

น้ำพุร้อนนะคะงะวะ
พื้นที่ทางตะวันตก

น้ำพุร้อนนะคะงะวะ

อินุโคะเอะจิ
พื้นที่ใจกลาง

อินุโคะเอะจิ

สวนยะดะโอะเนะ
พื้นที่ใจกลาง

สวนยะดะโอะเนะ