ทุ่งเนินดอกไม้บาน

พื้นที่โชะนัน 1ชม30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ดอกพลับพลึงประมาณ 2,000 ดอกที่สีสันแตกต่างกันถูกปลูกแบ่งเป็น 2 ส่วนในสวนแห่งนี้

ข้อมูลรายละเอียด

การเข้าถึง

เดิน 9 นาทีจากทางออกทิศเหนือ สถานี JR นิโนมิยะ (บนสาย JR โทไคโด)

เว็บไซต์

เวลาทำการ

เปิด 8:30-17:00

วันหยุดทำการ

ปิดวันที่พ่นยาฆ่าแมลงสวนกล้วยไม้นิโนมิยะที่อยู่ติดกัน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

สวนผลไม้นิโนะมิยะ
พื้นที่โชะนัน

สวนผลไม้นิโนะมิยะ

อาคารอนุสรณ์โทะคุโทะมิ โซะโฮะ
พื้นที่โชะนัน

อาคารอนุสรณ์โทะคุโทะมิ โซะโฮะ

รูปปั้นกระต่ายแก้ว
พื้นที่โชะนัน

รูปปั้นกระต่ายแก้ว

นิโน-ยะ (สมาคมการท่องเที่ยวนิโนมิยะ)
พื้นที่โชะนัน

นิโน-ยะ (สมาคมการท่องเที่ยวนิโนมิยะ)