สวนผลไม้นิโนะมิยะ

พื้นที่โชะนัน30นาที

รายละเอียด

ชมความงามของต้นแพร์ องุ่น และต้นไม้ที่เหลืออยู่จากช่วงเวลาของสถานีทดลองพืชสวนคะนะงะวะ ซึ่งจะพากันบานสะพรั่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และค่อยๆ เติบโตเปลี่ยนเป็นผลไม้ในช่วงต้นฤดูร้อน บนภูเขาด้านหลังจะมีเส้นทางเดินป่าที่ขึ้นๆ ลงๆ ตามสันเขา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของผู้คนในท้องถิ่น

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1240-10 นิโนะมิยะ, นิโนะมิยะ-มะชิ, นะคะ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโชะนัน-ชินจุกุ, สายโทะไคโดะ สถานีนิโนะมิยะ

เวลาทำการ

8:30 –17:00 น

รูปถ่าย

อาคารอนุสรณ์โทะคุโทะมิ โซะโฮะ

อาคารอนุสรณ์โทะคุโทะมิ โซะโฮะ

รูปปั้นกระต่ายแก้ว

รูปปั้นกระต่ายแก้ว

สวนอะซุมะยะมะ

สวนอะซุมะยะมะ

ศาลเจ้าอะซุมะ

ศาลเจ้าอะซุมะ