Trips in Kanagawa

Ziele in Kanagawa

Magokoro Cafe Bar
Yokosuka, Miura 2

Magokoro Cafe Bar

Manshoji
Yokosuka, Miura 2

Manshoji

Egara Tenjin Schrein
Yokosuka, Miura 23

Egara Tenjin Schrein

Jokomyo-ji Tempel
Yokosuka, Miura 5

Jokomyo-ji Tempel

Kamakura Mameya Hase Honten
Yokosuka, Miura 3

Kamakura Mameya Hase Honten

Myōhon-ji Tempel
Yokosuka, Miura 50

Myōhon-ji Tempel

Nishikanō Schrein
Yokosuka, Miura 2

Nishikanō Schrein

Hase-dera Tempel
Yokosuka, Miura 38

Hase-dera Tempel

Kamakura Literaturmuseum
Yokosuka, Miura 34

Kamakura Literaturmuseum

Kewaizaka
Yokosuka, Miura 0

Kewaizaka

Kigenin
Yokosuka, Miura 5

Kigenin

Ōfuna Kannon Tempel
Yokosuka, Miura 69

Ōfuna Kannon Tempel

Kamakura Kokuhoukan Museum
Yokosuka, Miura 0

Kamakura Kokuhoukan Museum

Maruyama Inari-sha Schrein
Yokosuka, Miura 0

Maruyama Inari-sha Schrein

Hōkoku-ji Tempel
Yokosuka, Miura 228

Hōkoku-ji Tempel