Trips in Kanagawa

Ziele in Kanagawa

Sasuke Inari
Yokosuka, Miura 10

Sasuke Inari

Sugimoto-dera Tempel
Yokosuka, Miura 11

Sugimoto-dera Tempel

Ōfuna Kannon Tempel
Yokosuka, Miura 60

Ōfuna Kannon Tempel

En'nō-ji Tempel
Yokosuka, Miura 10

En'nō-ji Tempel

Amanawa Shinmei Schrein
Yokosuka, Miura 11

Amanawa Shinmei Schrein

Kamakura Literaturmuseum
Yokosuka, Miura 30

Kamakura Literaturmuseum

Kenchō-ji Tempel
Yokosuka, Miura 20

Kenchō-ji Tempel

Jōmyō-ji Tempel kisen'an
Yokosuka, Miura 5

Jōmyō-ji Tempel kisen'an

Zeniaraibenzaiten
Yokosuka, Miura 19

Zeniaraibenzaiten

Dankazura
Yokosuka, Miura 13

Dankazura

Tsurugaoka Hachimangu
Yokosuka, Miura 51

Tsurugaoka Hachimangu

Hase-dera Tempel
Yokosuka, Miura 38

Hase-dera Tempel

Das Grab des Oberhauptes von Minamoto no Sanetomo
Shonan Gebiet 6

Das Grab des Oberhauptes von Minamoto no Sanetomo

Gräber von Minamotono Yoritomo
Yokosuka, Miura 2

Gräber von Minamotono Yoritomo

Kotoku-in / Großer Buddha von Kamakura
Yokosuka, Miura 174

Kotoku-in / Großer Buddha von Kamakura