Trips in Kanagawa

Ziele in Kanagawa

Ōfuna Kannon Tempel
Yokosuka, Miura 68

Ōfuna Kannon Tempel

Kamakura Mameya Hase Honten
Yokosuka, Miura 3

Kamakura Mameya Hase Honten

Moriyamasha
Yokosuka, Miura 0

Moriyamasha

Kainan Schrein
Yokosuka, Miura 5

Kainan Schrein

Misaki Asaichi
Yokosuka, Miura 2

Misaki Asaichi

Egara Tenjin Schrein
Yokosuka, Miura 23

Egara Tenjin Schrein

Daibutsu Kiridoushi (Einschnitt)
Yokosuka, Miura 0

Daibutsu Kiridoushi (Einschnitt)

Kotoku-in / Großer Buddha von Kamakura
Yokosuka, Miura 184

Kotoku-in / Großer Buddha von Kamakura

Kamakurabori Kaikan CAFÉ & SHOP Guri
Yokosuka, Miura 0

Kamakurabori Kaikan CAFÉ & SHOP Guri

Uraga Gemeindezentrum (Volksmuseum)
Yokosuka, Miura 0

Uraga Gemeindezentrum (Volksmuseum)

Wakamiya-oji
Yokosuka, Miura 6

Wakamiya-oji

Kewaizaka
Yokosuka, Miura 0

Kewaizaka

Meigetsu-in Tempel
Yokosuka, Miura 36

Meigetsu-in Tempel

Jourakuji Tempel
Yokosuka, Miura 0

Jourakuji Tempel

Verny Gedenkmuseum
Yokosuka, Miura 0

Verny Gedenkmuseum