Trips in Kanagawa

Ziele in Kanagawa

Ankokuron-ji Tempel
Yokosuka, Miura 51

Ankokuron-ji Tempel

Gokuraku-ji Tempel
Yokosuka, Miura 0

Gokuraku-ji Tempel

Kousokuji Tempel
Yokosuka, Miura 1

Kousokuji Tempel

San-no Torii Tor
Yokosuka, Miura 3

San-no Torii Tor

Takatori-yama-Gipfel
Yokosuka, Miura 2

Takatori-yama-Gipfel

Zeniaraibenzaiten
Yokosuka, Miura 19

Zeniaraibenzaiten

Maiden Halle
Yokosuka, Miura 0

Maiden Halle

Ichijo Ekan Sanso
Yokosuka, Miura 7

Ichijo Ekan Sanso

Kamakura Benzaiten-sha Schrein
Yokosuka, Miura 0

Kamakura Benzaiten-sha Schrein

Kurihama Hafen
Yokosuka, Miura 4

Kurihama Hafen

Kamakura Hase no Akari
Yokosuka, Miura 2

Kamakura Hase no Akari

Maholova Minds Miura Hotel
Yokosuka, Miura 4

Maholova Minds Miura Hotel

Higashikanō Schrein
Yokosuka, Miura 1

Higashikanō Schrein

Morito daimyōjin
Yokosuka, Miura 19

Morito daimyōjin

Taiko Brücke
Yokosuka, Miura 0

Taiko Brücke