Trips in Kanagawa

Ziele in Kanagawa

Magokoro Cafe Bar
Yokosuka, Miura 2

Magokoro Cafe Bar

Kamakura Feel Hauptgeschäft
Yokosuka, Miura 10

Kamakura Feel Hauptgeschäft

Kamakura Mameya (Komachi-dori Laden)
Yokosuka, Miura 1

Kamakura Mameya (Komachi-dori Laden)

Kamakura Mononofu Tour
Yokosuka, Miura 9

Kamakura Mononofu Tour

Meigetsu-in Tempel
Yokosuka, Miura 31

Meigetsu-in Tempel

San-no Torii Tor
Yokosuka, Miura 3

San-no Torii Tor

Taiko Brücke
Yokosuka, Miura 0

Taiko Brücke

Maiden Halle
Yokosuka, Miura 0

Maiden Halle

Der große Ginkgo
Yokosuka, Miura 1

Der große Ginkgo

Maruyama Inari-sha Schrein
Yokosuka, Miura 0

Maruyama Inari-sha Schrein

Shirahata Jinja Schrein (Kamakura Stadt)
Yokosuka, Miura 2

Shirahata Jinja Schrein (Kamakura Stadt)

Kamakura Kokuhoukan Museum
Yokosuka, Miura 0

Kamakura Kokuhoukan Museum

Kamakura Benzaiten-sha Schrein
Yokosuka, Miura 0

Kamakura Benzaiten-sha Schrein

Jojuin
Yokosuka, Miura 1

Jojuin

Verny Gedenkmuseum
Yokosuka, Miura 0

Verny Gedenkmuseum