Trips in Kanagawa

Ziele in Kanagawa

Kurihama Hafen
Yokosuka, Miura 4

Kurihama Hafen

Hokaiji Tempel
Yokosuka, Miura 0

Hokaiji Tempel

Takatori-yama-Gipfel
Yokosuka, Miura 2

Takatori-yama-Gipfel

Myouhouji Tempel
Yokosuka, Miura 0

Myouhouji Tempel

Komyo-ji Tempel
Yokosuka, Miura 2

Komyo-ji Tempel

Uraga Gemeindezentrum (Volksmuseum)
Yokosuka, Miura 0

Uraga Gemeindezentrum (Volksmuseum)

Gokuraku-ji Tempel
Yokosuka, Miura 0

Gokuraku-ji Tempel

Kaizo-ji Tempel
Yokosuka, Miura 3

Kaizo-ji Tempel

Kamakura Kokuhoukan Museum
Yokosuka, Miura 0

Kamakura Kokuhoukan Museum

Mandarado Yagura Höhlen
Yokosuka, Miura 7

Mandarado Yagura Höhlen

Daihonzan Engaku-ji Tempel
Yokosuka, Miura 24

Daihonzan Engaku-ji Tempel

Kamakura Mameya (Komachi-dori Laden)
Yokosuka, Miura 1

Kamakura Mameya (Komachi-dori Laden)

Magaibutsu
Yokosuka, Miura 1

Magaibutsu

Hashirimizu Schrein
Yokosuka, Miura 3

Hashirimizu Schrein

Shirahata Jinja Schrein (Kamakura Stadt)
Yokosuka, Miura 2

Shirahata Jinja Schrein (Kamakura Stadt)