Trips in Kanagawa

Ziele in Kanagawa

Tsurugaoka Hachimangu
Yokosuka, Miura 54

Tsurugaoka Hachimangu

Hase-dera Tempel
Yokosuka, Miura 38

Hase-dera Tempel

Gräber von Minamotono Yoritomo
Yokosuka, Miura 2

Gräber von Minamotono Yoritomo

Kotoku-in / Großer Buddha von Kamakura
Yokosuka, Miura 178

Kotoku-in / Großer Buddha von Kamakura

Hōkoku-ji Tempel
Yokosuka, Miura 178

Hōkoku-ji Tempel

Morito daimyōjin
Yokosuka, Miura 19

Morito daimyōjin

Shirahige Schrein
Yokosuka, Miura 9

Shirahige Schrein

Nishikanō Schrein
Yokosuka, Miura 2

Nishikanō Schrein

Hashirimizu Schrein
Yokosuka, Miura 3

Hashirimizu Schrein

Higashikanō Schrein
Yokosuka, Miura 1

Higashikanō Schrein

Kainan Schrein
Yokosuka, Miura 5

Kainan Schrein

Kewaizaka
Yokosuka, Miura 0

Kewaizaka

Awashima Schrein
Yokosuka, Miura 3

Awashima Schrein

Perry Park & Perry Gedenkhalle
Yokosuka, Miura 3

Perry Park & Perry Gedenkhalle

Kamakura Hase no Akari
Yokosuka, Miura 2

Kamakura Hase no Akari