Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Phân loại bởi:
Nhà trọ Kamakura
Yokosuka, Miura

Nhà trọ Kamakura

Chùa Ōfuna Kannon
Yokosuka, Miura

Chùa Ōfuna Kannon

Sasuke Inari
Yokosuka, Miura

Sasuke Inari

Magaibutsu (tượng Phật tạc trên mặt đá)
Yokosuka, Miura

Magaibutsu (tượng Phật tạc trên mặt đá)

Đền Hashirimizu
Yokosuka, Miura

Đền Hashirimizu

Đỉnh Takatori
Yokosuka, Miura

Đỉnh Takatori

Đền Tsurugaoka Hachimangu
Yokosuka, Miura

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Chùa Hōkoku
Yokosuka, Miura

Chùa Hōkoku

Di sản văn hóa Quốc gia Ichijo Ekan Sanso
Yokosuka, Miura

Di sản văn hóa Quốc gia Ichijo Ekan Sanso

Chùa Komyo
Yokosuka, Miura

Chùa Komyo

Chùa Jojuin
Yokosuka, Miura

Chùa Jojuin

Bảo tàng tưởng niệm Verny
Yokosuka, Miura

Bảo tàng tưởng niệm Verny

Chùa Hokai
Yokosuka, Miura

Chùa Hokai

Kamakura Mameya (Cửa hàng Komachi-dori)
Yokosuka, Miura

Kamakura Mameya (Cửa hàng Komachi-dori)

Chuyến tham quan Kamakura Mononofu
Yokosuka, Miura

Chuyến tham quan Kamakura Mononofu

Điện Maiden
Yokosuka, Miura

Điện Maiden

Chùa Kouyo (Namiko Fudo)
Yokosuka, Miura

Chùa Kouyo (Namiko Fudo)

Chùa Jinmu
Yokosuka, Miura

Chùa Jinmu

37 - 54 của 75 các kết quả