Tổng quan

Ichijo Nisshutsu đã sáng lập chùa Hongaku vào năm 1436 (Eikyo 8). Còn Ashikaga Mochiuji đã xây dựng ngôi chùa nơi có Ebisudo và tặng cho Nisshutsu. Vị sư trụ trì thứ hai là Niccho Shonin, vì vậy ngôi chùa được biết đến nhiều hơn với tên "Niccho-sama". Ngôi chùa này còn được gọi là "Higashi Minobu", bởi vì ngọn núi Minobu đã chia sẻ một phần tàn tích của Nichiren với ngôi chùa.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

1-12-12 Komachi, thành phố Kamakura, tỉnh Kanagawa

Số điện thoại

0467-22-0490

Ngày lễ

Không có

Hình ảnh

Chợ Nông Sản Kamakura
Yokosuka, Miura

Chợ Nông Sản Kamakura

Khách sạn Metropolitan Kamakura
Yokosuka, Miura

Khách sạn Metropolitan Kamakura

Cửa hàng Kamakura Hanko
Yokosuka, Miura

Cửa hàng Kamakura Hanko

Rừng cú Kamakura
Yokosuka, Miura

Rừng cú Kamakura