Di tích lịch sử trạm kiểm soát Tsurumibashi

Yokohama, Kawasaki 15phút

Tổng quan

Đây là tàn tích của một trạm kiểm soát được lắp đặt do việc chém giết nhằm vào người nước ngoài liên tục xảy ra kể từ khi mở cảng Yokohama.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

2-19-24 Tsurumichuo, quận Tsurumi, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Ga JR Tsurumi

Giờ làm việc

Mở cửa quanh năm

Hình ảnh

Đền Tsurumi
Yokohama, Kawasaki

Đền Tsurumi

CIAL Tsurumi
Yokohama, Kawasaki

CIAL Tsurumi

Cafe Thiền, Zagetsu Kazuha (trung tâm mua sắm CIAL Tsurumi)
Yokohama, Kawasaki

Cafe Thiền, Zagetsu Kazuha (trung tâm mua sắm CIAL Tsurumi)

Esplan Coffee Anpan
Yokohama, Kawasaki

Esplan Coffee Anpan