Chùa Johotsugan

Khu vực Shonan 30phút

Tổng quan

Được thành lập bởi thầy tu khổ hạnh Mokujiki Tanzei Shonin, Johotsugan là ngôi chùa chính phái Tanzei của Phật giáo Tendai.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

1816 Hinata, thành phố Isehara, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Từ cửa bắc ga Isehara theo tuyến Odakyu, đón xe buýt Kanachu hướng đến "Hinata-yakushi". Xuống xe tại trạm cuối Hinata-yakushi (30 phút)

Giờ làm việc

Cần xác nhận

Ngày lễ

Cần xác nhận

Giá

Miễn phí

Hình ảnh

Trải nghiệm câu cá hồi Hinata Keikoku・Bắt cá hồi・BBQ
Khu vực Shonan

Trải nghiệm câu cá hồi Hinata Keikoku・Bắt cá hồi・BBQ

Hinata Yakushi (Chùa Phật giáo)
Khu vực Shonan

Hinata Yakushi (Chùa Phật giáo)

Tuyến đường đi bộ leo núi Kujyukukyoku (99 khúc cua)
Khu vực Shonan

Tuyến đường đi bộ leo núi Kujyukukyoku (99 khúc cua)

Hoa bỉ ngạn đỏ ở Hinata (các sự kiện ở Oyama)
Khu vực Shonan

Hoa bỉ ngạn đỏ ở Hinata (các sự kiện ở Oyama)