Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Tonosama no Haka (Lăng mộ của lãnh chúa)

Tonosama no Haka (Lăng mộ của lãnh chúa)

Tonosama no Haka là lăng mộ của ba thế hệ trong gia đình Tominaga. Ở đây có bốn tòa tháp lớn năm vòng cao 2m.

Thông tin cần thiết

Giá

Miễn phí

Đường đến

Tuyến Odakyu, ga Kakio

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Công viên Hayanoseichi & bảy ao nước

Công viên Hayanoseichi & bảy ao nước

Kawasaki
Đền Kotohira

Đền Kotohira

Kawasaki
Công viên Roguchinoike và công viên Keshomenyato

Công viên Roguchinoike và công viên Keshomenyato

Kawasaki
Chùa Asao Fudo-in (Tokusa Fudo)

Chùa Asao Fudo-in (Tokusa Fudo)

Kawasaki