Tonosama no Haka (Lăng mộ của lãnh chúa)

Yokohama, Kawasaki 15phút

Tổng quan

Tonosama no Haka là lăng mộ của ba thế hệ trong gia đình Tominaga. Ở đây có bốn tòa tháp lớn năm vòng cao 2m.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

777 Hayano, quận Asao, thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Tuyến Odakyu, ga Kakio

Giá

Miễn phí

Hình ảnh

Công viên Hayanoseichi & bảy ao nước
Yokohama, Kawasaki

Công viên Hayanoseichi & bảy ao nước

Đền Kotohira
Yokohama, Kawasaki

Đền Kotohira

Công viên Roguchinoike và công viên Keshomenyato
Yokohama, Kawasaki

Công viên Roguchinoike và công viên Keshomenyato

Chùa Asao Fudo-in (Tokusa Fudo)
Yokohama, Kawasaki

Chùa Asao Fudo-in (Tokusa Fudo)