Du thuyền trên hồ Sagami, chèo thuyền nhỏ

Khu vực trung tâm 30phút

Tổng quan

Tận hưởng thiên nhiên hồ Sagami trên thuyền "New Swan Maru", một chiếc thuyền thiên nga với sức chứa tối đa 100 người. Thuyền có mái chèo và thuyền máy cũng có sẵn tại đây để bạn khám phá hồ nước.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

317-1, Yose, quận Midori, thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Tản bộ ven hồ Sagami (Giải trí thời Chiêu Hòa, trò chơi retro shooting và smart ball)
Khu vực trung tâm

Tản bộ ven hồ Sagami (Giải trí thời Chiêu Hòa, trò chơi retro shooting và smart ball)

Công viên hồ Sagami
Khu vực trung tâm

Công viên hồ Sagami

Swan-maru, thuyền thiên nga đầu tiên ở Nhật Bản
Khu vực trung tâm

Swan-maru, thuyền thiên nga đầu tiên ở Nhật Bản

Trung tâm Cộng đồng Hồ Sagami-ko Tỉnh Kanagawa
Khu vực trung tâm

Trung tâm Cộng đồng Hồ Sagami-ko Tỉnh Kanagawa