Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Du thuyền trên hồ Sagami, chèo thuyền nhỏ

Du thuyền trên hồ Sagami, chèo thuyền nhỏ

Tận hưởng thiên nhiên hồ Sagami trên thuyền "New Swan Maru", một chiếc thuyền thiên nga với sức chứa tối đa 100 người. Thuyền có mái chèo và thuyền máy cũng có sẵn tại đây để bạn khám phá hồ nước.

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Tản bộ ven hồ Sagami (Giải trí thời Chiêu Hòa, trò chơi retro shooting và smart ball)

Tản bộ ven hồ Sagami (Giải trí thời Chiêu Hòa, trò chơi retro shooting và smart ball)

Sagamihara
Công viên hồ Sagami

Công viên hồ Sagami

Sagamihara
Swan Maru, chiếc thuyền vui chơi hình thiên nga

Swan Maru, chiếc thuyền vui chơi hình thiên nga

Sagamihara
Ưu đãi có sẵn
Trung tâm Cộng đồng Hồ Sagami-ko Tỉnh Kanagawa

Trung tâm Cộng đồng Hồ Sagami-ko Tỉnh Kanagawa

Sagamihara