Đền Machiya

Yokohama, Kawasaki 15phút

Tổng quan

Người xưa cho rằng những người hầu cận của gia tộc Toyotomi đã đến đây sau khi tòa thành Osaka sụp đổ. Sau đó, Gozu Tennou được tôn thờ làm vị thần của làng Machiya. Lễ hội mùa hè "Gion Tennosai" cũng bắt đầu từ đó. (Trích dẫn từ Tạp chí Đền thờ của tỉnh Kanagawa)

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

4 Machiya-cho, quận Kanazawa, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Lễ hội pháo hoa Kanazawa
Yokohama, Kawasaki

Lễ hội pháo hoa Kanazawa

Chùa Ryūge
Yokohama, Kawasaki

Chùa Ryūge

Đền Susaki
Yokohama, Kawasaki

Đền Susaki

Đền Seto
Yokohama, Kawasaki

Đền Seto