Tổng quan

Ryuge là một trong những ngôi chùa lâu đời được thành lập bởi tướng quân Minamoto no Yoritomo và Mongaku Shonin ở khu vực bến cảng phía ngoài. Ngôi chùa nổi tiếng với Phật Quan Âm Boke-fuji (giúp phòng ngừa chứng mất trí), ngoài ra còn thờ Jizobosatsuzazo và Daikokuten (vị thần của sự giàu có) - một trong Thất Phúc Thần Yokohama Kanazawa. Ngôi chùa còn được biết đến là chùa của hoa mẫu đơn.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

9-31 Susaki-cho, quận Kanazawa, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Đền Susaki
Yokohama, Kawasaki 1

Đền Susaki

Đền Machiya
Yokohama, Kawasaki 0

Đền Machiya

Lễ hội pháo hoa Kanazawa
Yokohama, Kawasaki 19

Lễ hội pháo hoa Kanazawa

Đền Seto
Yokohama, Kawasaki 1

Đền Seto