Tổng quan

Ryuge là một trong những ngôi chùa lâu đời được thành lập bởi tướng quân Minamoto no Yoritomo và Mongaku Shonin ở khu vực bến cảng phía ngoài. Ngôi chùa nổi tiếng với Phật Quan Âm Boke-fuji (giúp phòng ngừa chứng mất trí), ngoài ra còn thờ Jizobosatsuzazo và Daikokuten (vị thần của sự giàu có) - một trong Thất Phúc Thần Yokohama Kanazawa. Ngôi chùa còn được biết đến là chùa của hoa mẫu đơn.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

9-31 Susaki-cho, quận Kanazawa, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Đền Susaki
Yokohama, Kawasaki

Đền Susaki

Đền Machiya
Yokohama, Kawasaki

Đền Machiya

Lễ hội pháo hoa Kanazawa
Yokohama, Kawasaki

Lễ hội pháo hoa Kanazawa

Đền Seto
Yokohama, Kawasaki

Đền Seto