ข้อมูลทั่วไป

กล่าวกันว่าผู้สืบทอดสกุลของตระกูลโทะโยะโทะมิ เดินทางมาที่นี่หลังจากการล่มสลายของปราสาทโอซาก้า โงะซุ เท็นโนะ ถูกประดิษฐานไว้ที่นี่เพื่อเป็นเทพเจ้าท้องถิ่นของหมู่บ้านมะชิยะ และเทศกาลท้องถิ่นในฤดูร้อน "กิออน เท็นโนะไซ” ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (อ้างจากนิตยสารศาลเจ้าจังหวัดคะนะงะวะ)

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

4 มะชิยะ-โชะ, คะนะสะวะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

รูปถ่าย

งานเทศกาลดอกไม้ไฟคะนะซะวะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

งานเทศกาลดอกไม้ไฟคะนะซะวะ

วัดริวเงะ-จิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

วัดริวเงะ-จิ

ศาลเจ้าสุสะกิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ศาลเจ้าสุสะกิ

ศาลเจ้าเซะโตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ศาลเจ้าเซะโตะ