Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Đền Susaki

Đền Susaki

Ngôi đền mang đậm dấu ấn lịch sử này được xây dựng vào năm 1191 bởi Minamoto no Yoritomo. Ngôi đền đôi khi được gọi là Susaki Omikami.

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Chùa Ryūge

Chùa Ryūge

Yokohama
Đền Machiya

Đền Machiya

Yokohama
Đền Seto

Đền Seto

Yokohama
Đền Biwajima

Đền Biwajima

Yokohama