Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Thác Hiryu-no Taki

Thác Hiryu-no Taki

Hakone

Thác nước 2 tầng này nằm giữa con đường mòn Hiryu no Taki Shizen Tansho Hodo nối Ashinoyu và Hatajuku và là một trong những thác nước lớn nhất ở tỉnh Kanagawa. Tầng phía trên cao 15 mét và tầng phía dưới cao 25 mét. Người ta nói rằng các nhà sư của tôn giáo núi Hakone đã làm sạch cơ thể của họ dưới thác nước trong khi leo núi.

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Hội trường gỗ Hatajuku

Hội trường gỗ Hatajuku

Hakone
Kinokuniya

Kinokuniya

Hakone
Ngôi mộ của anh em Soga và Tora Gozen

Ngôi mộ của anh em Soga và Tora Gozen

Hakone
25 pho tượng Bosatsu

25 pho tượng Bosatsu

Hakone