Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ngôi mộ của anh em Soga và Tora Gozen

Ngôi mộ của anh em Soga và Tora Gozen

Hakone

Nó được công nhận là Tài sản Văn hóa Quan trọng Quốc gia.

Thông tin cần thiết

Giờ làm việc

Mở cửa quanh năm

Thời gian

15phút

Ngày lễ Mở cửa quanh năm
Giá

Miễn phí

Đường đến

Từ ga Odawara hoặc ga Hakone-Yumoto, bắt xe buýt Hakone Tozan hoặc xe buýt Izu Hakone đến Cảng Hakone-cho / Di tích Hakone Sekisho và xuống tại Soga Kyodai no Haka

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

25 pho tượng Bosatsu image

25 pho tượng Bosatsu

Hakone
Ngôi mộ của Tadano Mitsunaka image

Ngôi mộ của Tadano Mitsunaka

Hakone
Tượng Jizo Rokudo image

Tượng Jizo Rokudo

Hakone
Tượng Jizo Oucho image

Tượng Jizo Oucho

Hakone