Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hội trường gỗ Hatajuku

Hội trường gỗ Hatajuku

Hakone

Chúng tôi trưng bày và bán đồ gỗ, nghệ thuật khảm hình học bằng gỗ là một nghề thủ công truyền thống của Hakone. Chúng tôi cũng tổ chức các lớp học thực hành.

Thông tin cần thiết

Giờ làm việc

9:00 ~ 16:30

Thời gian

1giờ

Ngày lễ Thứ Năm hàng tuần, từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1
Giá Vào cửa miễn phí Lớp trải nghiệm Yosegi (khảm gỗ): 900 Yên
Cơ sở vật chất sẵn có
  • Có sẵn Wi-Fi

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Thác Hiryu-no Taki

Thác Hiryu-no Taki

Hakone
Tuyến xa lộ cổ xưa Hakone

Tuyến xa lộ cổ xưa Hakone

Hakone
Trà thất Amazake Chaya

Trà thất Amazake Chaya

Hakone
Khách sạn Hatsuhana

Khách sạn Hatsuhana