• หน้าหลัก
  • ทริปท่องเที่ยว
  • หลังจากที่แวะชมศาลเจ้าที่อุทิศแด่เทพเจ้าแห่งดนตรีแล้ว ให้ไปลิ้มลองรสชาติของเหล้าสาเกที่ผ่านกรรมวิธีบ่มพร้อมกับการฟังเสียงเพลงของโมซาร์ท
แนะนำโ

หลังจากที่แวะชมศาลเจ้าที่อุทิศแด่เทพเจ้าแห่งดนตรีแล้ว ให้ไปลิ้มลองรสชาติของเหล้าสาเกที่ผ่านกรรมวิธีบ่มพร้อมกับการฟังเสียงเพลงของโมซาร์ท

พื้นที่โชะนัน 4ชม30นาที 3

หลังจากการเยี่ยมชมศาลเจ้าที่สร้างอุทิศแด่เทพเจ้าแห่งดนตรีและการศึกษาแล้ว เราขอเชื้อเชิญให้ไปแวะชมโรงงานกลั่นเหล้าสาเก ซึ่งเหล้าสาเกของที่โรงงานผ่านวิธีการบ่มพร้อมกับการฟังเพลงของโมซาร์ท หลังจากเพลิดเพลินกับประสบการณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้ว ให้ไปช้อปปิ้งที่ร้านขายของที่ระลึก และเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่น

เริ่มต้น

เพิ่มทั้งหมดในสิ่งที่อยากได้

โรงกลั่นสาเกคะเน

พื้นที่โชะนัน 1ชม

ก่อตั้งขึ้นในช่วงปีแรกๆ ของสมัยเมจิ จัดว่าเป็นโรงกลั่นเหล้าสาเกเพียงแห่งเดียวในฮะดะโนะ ชิ จังหวัดคะนะงะวะเที่ยวชมสถานที่ยามเช้า นอกจากชิโระซาซะ ซึซึมิสมัย...

เทพเจ้าแห่งโชคทั้งเจ็ด เมะงุริ

พื้นที่โชะนัน 2ชม

เทพเจ้าแห่งโชคทั้งเจ็ดที่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าเจ็ดองค์ที่จะนำโชคมาให้ ตลอดเส้นทางจะมีวัดและศาลเจ้ามากมาย รวมทั้งที่นั่งพักริมน้ำ เส้นทางแสวงบุญของเทพเจ้าแห่...

เมซาน เซ็นเตอร์

พื้นที่โชะนัน 30นาที

ร้านที่ขายสินค้าของที่ระลึกจากฮะดะโนะ ตั้งอยู่ตรงทางออกทางทิศเหนือของสถานีฮะดะโนะรถไฟสายโอดะคิว ทางร้านยังมีอาหารพื้นเมืองที่ได้รับการรับรองจากสมาคมท่องเที่ย...

ทำไมไม่ลองวางแผนการเดินทางของคุณเอง จากจุดหมายปลายทางเหล่านี้?