โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ทัวร์เดินชมฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ

ฮะโกะเนะ โคะวะคิ-เอ็น ยุเนสซุน

สมาคมร้านเกอิชา ยุงะวะระ

ศาลเจ้าคุมะโนะ, สวนมันโยะ

มิระคุอัน

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม