โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ยุมิเบะ โนะ ยุ : เรียวชิ เรียวอุริ โยโกสุกะ

อ่าวโตเกียวท่าเรือล่อง

เพอรรี่ พาร์ค และอาคารอนุสรณ์เพอรรี่

สวนดอกไม้โยโกสุกะ คุริฮามะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม