ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนผลไม้โชะโงะ

สวนผลไม้โชะโงะ

ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กโชนันได (ห้องโถงสำหรับเด็ก)

ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กโชนันได (ห้องโถงสำหรับเด็ก)

ตลาดขายส่งในภูมิภาคโชนัน-ฟูจิสะวะ

ตลาดขายส่งในภูมิภาคโชนัน-ฟูจิสะวะ

สวนฮิคิจิงะวะ ชินซุย

สวนฮิคิจิงะวะ ชินซุย

สวนโอบะโจะชิ

สวนโอบะโจะชิ

จุดชมฟุนะจิโซะ 2 จุด

จุดชมฟุนะจิโซะ 2 จุด

ศาลเจ้าคะชิวะยะมะ-อินะริ / ศาลเจ้าอิตซึตคุชิมะ

ศาลเจ้าคะชิวะยะมะ-อินะริ / ศาลเจ้าอิตซึตคุชิมะ

สวนอิเสะยะมะ

สวนอิเสะยะมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม