โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ตลาดค้าส่งอาหารทะเลภูมิภาคมิสะกิ เมืองมิอุระ

อุระริ มาเช่- ตลาดปลา-ตลาดผัก

สถานี คะทะเสะ เอะโนะชิมะ บนทางรถไฟสายโอดะคิว

ศูนย์ขายตรงท่าเรือประมง คะทะเสะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม