สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนซานเคเอ็น

สวนธรรมชาติคะนะสะวะ

โจะเมียว-จิ วัด

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

ถนนโคะมะชิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม