โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สนามแข่งม้าคาวาสะกิ (ดูการแข่งม้า, ลองขี่ม้า ฯลฯ )

หมู่บ้านเบียร์คิริน โยโกฮะมะ

ซีบัส (ล่องเรือชมแสงไฟในโยโกฮามะ มินะโทะ มิไร)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม