ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์บ้านญี่ปุ่นกลางแจ้ง

พิพิธภัณฑ์บ้านญี่ปุ่นกลางแจ้ง

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คาวาสะกิ (ท้องฟ้าจำลอง)

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คาวาสะกิ (ท้องฟ้าจำลอง)

คาเฟ่ โฮะชิเมะงุริ

คาเฟ่ โฮะชิเมะงุริ

โรงเบียร์โคกาเนะอิ

โรงเบียร์โคกาเนะอิ

ลิยามะ ฮาคุริว-โนะ-ไม

ลิยามะ ฮาคุริว-โนะ-ไม

สวนน้ำชา ฮะกุ-อุนโดะ

สวนน้ำชา ฮะกุ-อุนโดะ

โอะวะคุดะนิ

โอะวะคุดะนิ

อิชิโนะยุ

อิชิโนะยุ

อุอิโร

อุอิโร

คะโงะเซะอิ

คะโงะเซะอิ

พิพิธภัณฑ์คัตซึตโอะบุชิ

พิพิธภัณฑ์คัตซึตโอะบุชิ

ทะมุระ กินคัตซึตเท

ทะมุระ กินคัตซึตเท

โอดะวะระ มันโยะ-โนะ-ยุ

โอดะวะระ มันโยะ-โนะ-ยุ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม