โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พระพุทธรูปหินและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (พระพุทธรูปหินโมะโทะ ฮาโกเนะ)

ศาลเจ้าฮะโกะเนะจินจา

ฮะโกะเนะ เช็คพ้อยท์

ฮะโกะเนะ เซะคิโชะ ทะบิ โมะโนะงะทะริ-กัน

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม