โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ฮะโกะเนะ-เอ็น

โอะวะคุดะนิ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโปะละ

ล่องเรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเนะ

โงะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

ทะเลสาบคะวะงุชิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม