สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โอะวะคุดะนิ

ยอดเขาคันมุริงะดะเกะ

ยอดเขาคะมิยะมะ

ยอดเขาโคะมะงะทะเกะ

กระเช้าไฟฟ้าโคะมะงะทะเกะ

ฮะโกะเนะ-เอ็น

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม