ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โอะวะคุดะนิ

โอะวะคุดะนิ

ยอดเขาคันมุริงะดะเกะ

ยอดเขาคันมุริงะดะเกะ

คามิยามะ

คามิยามะ

โคมะกาเนะ

โคมะกาเนะ

กระเช้าลอยฟ้าฮาโกเนะ โคมะกาตะเกะ

กระเช้าลอยฟ้าฮาโกเนะ โคมะกาตะเกะ

ฮะโกะเนะ-เอ็น

ฮะโกะเนะ-เอ็น

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม