สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

วัดไคโซะ-จิ

เอะโชะ-จิ

วัดโจะโคะเมียว-จิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม