สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ชิงะสะกิ เซาท์เทิร์น ซี

สวนเอะโนะชิมะ ซามูเอล คอกกิ้ง, เอะโนะชิมะ ซี แคนเดิล

วัดฮะเซะ-เดะระ

โคะโตะคุ-อิน / หลวงพ่อโตแห่งคามาคุระ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม