โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

เนินเขาโทะบิยะซึต (วิวภูเขาฟูจิ)

คิสะวะ ฮัคเค (เนินเขายุรุงิโนะ โอะกะ)

น้ำตกคิริฟุริ

วัดโชะกัน-จิ

ศาลเจ้ายัตซึตรุงิ/คันมัน ฟุโด

คิสะวะ ฮัคเค (สระน้ำคิสะวะ)

คิสะวะ ฮัคเค (โรงเรียนประถมคิสะวะ)

คิสะวะ ฮัคเค (เนินเขาเมะงุมมิงะ โอะกะ)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม