สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โอโอะยะมะ เคเบิ้ลคาร์

ศาลเจ้าโอโอะยะมะ อะฟุริ

โอะยะมะ ชุคุโบะ (ที่พักในวัดสำหรับนักแสวงบุญ)

วัดฮินะตะ ยะคุชิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม