ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนสาธารณะฮาชิริมิซุซุยเก็นชิ

สวนสาธารณะฮาชิริมิซุซุยเก็นชิ

ศาลเจ้าฮะชิริมิซุ

ศาลเจ้าฮะชิริมิซุ

แหลมแคนนอนสะกิ

แหลมแคนนอนสะกิ

ศาลเจ้าฮิกะชิคะโนะ

ศาลเจ้าฮิกะชิคะโนะ

เรือข้ามฟากวะทะชิ-บุเนะที่อุระกะ

เรือข้ามฟากวะทะชิ-บุเนะที่อุระกะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม