โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนสาธารณะฮาชิริมิซุซุยเก็นชิ

ศาลเจ้าฮะชิริมิซุ

แหลมแคนนอนสะกิ

ศาลเจ้าฮิกะชิคะโนะ

เรือข้ามฟากวะทะชิ-บุเนะที่อุระกะ

ศาลเจ้านิชิคะโนะ (แกะสลักคานากาวะ โนะ มิยะ)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม