โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

อ่างเก็บน์ำฮะชิริมิสุ

ศาลเจ้าฮะชิริมิซุ

แหลมแคนนอนสะกิ

ศาลเจ้าฮิกะชิคะโนะ

เรือข้ามฟากวะทะชิ-บุเนะที่อุระกะ

ศาลเจ้านิชิคะโนะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม