โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

อาคารอนุสรณ์มัตซึตนะงะ

ศาลเจ้าโฮะโตะกุ นิโนะมิยะ

สวนซากปราสาทโอดะวะระ

ลุสก้า โอดะวะระ (วิวของปราสาทโอดะวะระจากบนดาดฟ้า)

ตรอกแฟชั่น

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม