โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ถนนคาวาซากิ - นะคะมิเสะ

ประสบการณ์ตัดลูกกวาด

โชะเงะซึตสะกิ คาวาสะกิ (โซบะ)

วัดคะวะสะกิ ไดชิ เฮเก็น-จิ

ศาลเจ้าคะนะยะมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม