ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ถนนคาวาซากิ ไดอิชิ โอโมเตะ-ซันโด

ถนนคาวาซากิ ไดอิชิ โอโมเตะ-ซันโด

ประสบการณ์ตัดลูกกวาด

ประสบการณ์ตัดลูกกวาด

โชะเงะซึตสะกิ คาวาสะกิ (โซบะ)

โชะเงะซึตสะกิ คาวาสะกิ (โซบะ)

วัดคะวะสะกิ ไดชิ เฮเก็น-จิ

วัดคะวะสะกิ ไดชิ เฮเก็น-จิ

ศาลเจ้าคะนะยะมะ

ศาลเจ้าคะนะยะมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม