สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าอิเสะยะมะ โคะไท จินกุ

โรงละครโนะแห่งโยโกฮะมะ

สวนคะมอนยะมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม