สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนสาธารณะเมืองฮิระซึตกะ

โรงยิม Tokkei Security Hiratsuka

เครื่องประดับทะนะบะดะในสถานีฮิระซึตกะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม